Skip to content

HSP Coaching

HSP Coach

Vad är HSP?

HSP = Highly Sensitive Person, även kallat högkänslig eller högsensitiv, är ett personlighetsdrag som ca 20% av jordens befolkning föds med. Det är ingen diagnos – det är som sagt ett personlighetsdrag!

Högsensitiva personer föds med ett känsligare nervsystem där information lättare uppfattas och bearbetas på ett mycket djupare plan än mer ”robusta” personer. Detta personlighetsdrag är inget som kan växa fram eller som man kan lära sig, utan som högsensitiv föds du med ett känsligare nervsystem.

I dagens moderna samhälle kan det vara en utmaning att vara högkänslig – det kan vara lätt att få en känsla av att vara fel eller inte passa in. Men det är inget fel på dig! Du är precis som du ska vara, ditt nervsystem behöver bara mer tid att processa information och har därför ett större behov av återhämtning än många andra.

Det var den amerikanska psykologen Elaine Aron som på 90-talet började forska i detta och begreppet HSP kom till, den vetenskapliga benämningen är: SPS = Sensory Processing Sensitivity.

Funderar du på om du är HSP? Gör Elaine Arons test här: https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/

Hur kan coaching hjälpa dig?

Under en coachingstimme guidar jag dig mot att få acceptans, vilket är utgångspunkten för att hantera dig själv som högsensitiv. Du får olika frågeställningar som du, med min guidning, försöker finna de rätta svaren som är unika för dig. Vi resonerar även om olika tekniker för att du ska kunna ta hand om dig och din högsensitivitet på bästa sätt.

Min coachning är mjuk, inkännande och med en djupare själslig inriktning än den klassiska livscoachningen.

Kostnad: 650 kr

Det går bra att ha coachsamtal både på plats eller via telefon/zoom.

Skillnader mellan samtalsterapi och coachning

Coachning utgår från nuläge och jobbar framåt, där det inte finns några klara mål eller färdiga lösningar utan det är klienten som sätter målen och når dem med hjälp av coachen. I coaching jobbar man inte med diagnoser utan med det friska och en målbild.

Terapin hjälper och stöttar för att hantera psykisk ohälsa, där man jobbar både historiskt och med framtida mål. I terapin kan klienten ha olika diagnoser, som exempelvis depression eller ångest, som terapeuten arbetar med.

En förenklad förklaring är att terapeuten jobbar med ”varför” och coachen med ”hur”.