Skip to content

Yogaformer

Kundaliniyoga

Kundaliniyogan brukar beskrivas som en kraftfull och dynamisk yogaform, fokus ligger mer på kraft och uthållighet än avancerade fysiska positioner. Det är en yogaform där alla kan delta oavsett vilken erfarenhet du har från yoga. Vi anpassar alla rörelser och positioner till den egna kroppen. Den består av kraftfulla tekniker som främjar hälsan både till kropp och själ.

I varje klass jobbar vi med andningsövningar, fysiska positioner, vila och meditation.

Sammantaget leder Kundaliniyogan till att vi få en ökad självmedvetenhet, där vi kan släppa på spänningar och gamla mönster – hitta tillbaka till dig själv!

Det pågår mycket internationell forskning med goda resultat inom Kundaliniyoga. Bland annat Alzheimer Research Prevention Foundation i USA forskar inom Kundaliniyoga/meditation och vårt minne/kognitiva förmåga för att motverka Alzheimer och demens.

HormonyYoga

Denna yogaform är inspirerad av medicinsk yoga som i sin tur är tagen från Kundaliniyogan. Det är en mjuk och meditativ yoga som balanserar körtelsystemet och nervsystemet samt gör att du känner dig vital och full av energi. Stor vikt läggs vid lugna rörelser och andningsövningar. Meditation ingår alltid. Ett bra verktyg för kvinnor i livets alla faser.

Medicinsk yoga

Det här är en yogaform som är utvecklad i Sverige och är rakt tagen från Kundaliniyogan. Det har forskats på bland annat Danderyds sjukhus, Karolinska institutet och Nora vårdcentral på medicinsk yoga och hjärthälsa, rygghälsa, och stress med goda resultat inom alla områden.

I en Medicinsk yogaklass jobbar vi på samma sätt som i Kundaliniyogan men lite lugnare, mjukare och med längre vila mellan positionerna.

Yoga Nidra

Yoga Nidra brukar beskrivas som yogisk sömn. Det är en avslappningsmetod som består av guidad kroppsscanning och ibland även visualiseringstekniker. Man utför den bekvämt liggande på mattan, medans man leds in i den yogiska sömnen av läraren. Yoga Nidra används ofta inom Restorative Yoga.

Gong avslappning

Gongens vibrationer hjälper till att släppa spänningar och ger en djup avslappning. Gongen används ofta inom Kundaliniyoga som en kortare eller längre avslappning.